Digitaalinen osaaminen

Yhteisöllisyys

Tavoitteet: oppilas hyödyntää edistyneesti tieto- ja viestintäteknistä ympäristöä osana yhteistyötä ja yhteisöllistä oppimista.

Hyvä osaaminen

 • Hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia palveluja.
 • Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
 • Toimii yhteisöllisyyttä rakentaen käyttäessään sosiaalista mediaa.
 • Ymmärtää sosiaalisen median toimintaperiaatteita.
 • Käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä tavalla.
 • Osaa ratkoa digitaalisissa palveluissa mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
 • Osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
 • Kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla työskentelyyn koulun käytössä olevissa yhteisöllisissä digitaalisissa palveluissa.
 • Ymmärtää digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
 • Tarkastelee ja arvioi mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa palveluissa. Hän löytää oikean digitaalisen foorumin viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin.
 • Osaa toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.
 • Auttaa toisia ongelmatilanteissa.
 • Osallistuu koulun toimintaan ja kehittämiseen koulun digitaalisia palveluja hyödyntäen.
 • Osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisissa palveluissa.

Toteutukseen

 • Teams, OneDrive, OneNote, Word, PowerPoint, Forms, Qridi
 • Oppimisympäristöissä toimiminen ja rakentava keskustelu
 • Yhteisöllisen tiedon rakentamisen alustat (Padlet, Jamboard…)
 • Nettietiketti
 • Sosiaalisen median palvelut