Medialukutaito / Toiminta mediaympäristössä

Vuorovaikutus

Tavoite: oppilas kykenee tarkoituksenmukaiseen median käyttöön, viestintään ja yhteistyöhön verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Oppilas

  • Tekee yhteistyötä toisten kanssa verkkovälitteisissä vuorovaikutustilanteissa ja pystyy osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin mediaympäristöissä. Ymmärtää dialogisuuden eli kuuntelemisen ja keskustelemisen merkityksen viestimisessä. 
  • Tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään. 
  • Osaa viestiä mediaympäristöissä tilanteen mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä yleiskielisyyttä tai puhekielisyyttä tarkoituksenmukaisesti. 
  • Pyrkii vahvistamaan omaa myönteistä viestijäkuvaansa. Osaa kertoa tavoitteistaan viestijänä ja kuvata keinoja niiden saavuttamiseksi.  

Toteutus

Nostot

  • Ymmärtää tietosuojan ja yksityisyydensuojan käsitteet. Oppilas osaa suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietojaan valikoimalla sisältöjen jakamista eri kanavilla ja tileillä.