Digitaalinen osaaminen

Turvallinen ja vastuullinen toiminta

Tavoite: opetellaan verkon käyttöön liittyviä riskejä.

Hyvä osaaminen

 • Tuntee tekijänoikeudet. Hän noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.
 • Ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
 • Soveltaa Creative Commons -lisenssijärjestelmää tai vastaavaa. Hän tiedostaa, että on olemassa muitakin lupajärjestelmiä.
 • Tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
 • Käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.
 • Ymmärtää sosiaalisen median merkityksen yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
 • Tiedostaa teknologian käytön ja omien valintojen vaikutukset ympäristöön. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kestävää tulevaisuutta.
 • Pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.
 • Osaa merkitä lähteet asianmukaisesti.
 • Osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä. Hän osaa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä digitaalisissa palveluissa.
 • Tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu.
 • Ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja –turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään.
 • Ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet.
 • Tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet.
 • Osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä ja tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.
 • Tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria.
 • Ymmärtää digitaalisissa palveluissa tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen.
 • Tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten palvelujen keräämän datan perusteella. Hän tiedostaa, että tätä dataa voidaan käyttää eri tarkoituksiin.
 • Ymmärtää oikeutensa hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä dataa. Hän tietää, mikä merkitys on omalla aktiivisella toiminnalla datanhallinnassa.
 • Tietää, kuinka toimia digitaalisessa ympäristössä tapahtuvissa riski- ja ongelmatilanteissa.
 • Osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä.
 • Osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
 • Osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia.
 • Ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Hän valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä. 
 • Ymmärtää digitaalisessa palveluissa tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja.
 • Ymmärtää, että lisääntyvä data yhdessä kehittyvän teknologian kanssa mahdollistaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Tiedostaa esineiden internetiin (IoT) liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.

Toteutukseen