Digitaalinen osaaminen

Tuottaminen

Tuottaminen

Tavoite: käytetään itsenäisesti erilaisia digitaalisen tuottamisen välineitä.

Hyvä osaaminen

 • Osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen. Hän hallitsee tarvitsemiensa sisältöjen sijainnit.
 • Osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita.
 • Osaa käyttää tekstissä tyylejä. Hän löytää tarvitsemansa erikoismerkit.
 • Osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla.
 • Käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.
 • Käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti.
 • Osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
 • Osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.
 • Osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla.
 • Osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa palvelussa.

Toteutukseen

Musiikki- ja äänituotanto

 • GIMP GIMP-ohjeet – Joutsi.com
 • Wordin kuvankäsittely + muut M365-työkalut
 • Publisher
 • Erilaisten esitysten muokkaaminen (PP, videot, posterit)
 • iMovie
 • GarageBand
 • Elokuvatyökalu
 • Snapseed ja muut kuvankäsittelyn sovellukset