Digitaalinen osaaminen

Toiminta eri ympäristöissä

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: hyödynnetään itsenäisesti erilaisia tietoteknisiä ympäristöjä eri tavoin oppimisen tukena. 

Hyvä osaaminen

  • Käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia palveluita osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.
  • Osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen palvelun.
  • Käyttää sujuvasti digitaalisia palveluja tarvittaessa eri laitteilla.
  • Osaa asioida digitaalisesti häntä koskevissa yhteiskunnan palveluissa.
  • Arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisissa palveluissa olevan ominaisuuden avulla.

Toteutukseen

  • Esimerkiksi M365 ja Google Classroom
  • Opentunti
  • Pelilliset oppimisympäristöt (ViLLE, Bingel, Seppo, Thinglink, Minecraft Education Edition jne.)
  • Qridi