Medialukutaito / Median tuottaminen

Tiedon välittäminen

Tavoite: vastuullinen ja tarkoituksen mukainen tiedon välittäminen eri medioissa.

Oppilas

  • Osaa tehdä jonkin tietoa välittävän mediasisällön, kuten reportaasin, tiedotteen, dokumentin, artikkelin tai sosiaalisen median julkaisun. Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista rakennetta, tyylilajia ja ilmaisutapaa. 
  • Osaa havainnollistaa tietoa median keinoin, esimerkiksi graafisesti tai animaation avulla. 
  • Arvioi kriittisesti omaa tiedon tuottamistaan ja esittämistään sekä ymmärtää vastuunsa tiedon välittämisessä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
  • Osaa merkitä tarvittaessa lähteen ja tietää, mitä on plagiointi.

Toteuttaminen