Digitaalinen osaaminen

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: opetellaan tietoteknisen ympäristön, ohjelmistojen ja laitteiden edistyneempää käyttöä, niiden käyttämistä itsenäisen oppimisen apuvälineinä sekä tietoteknisten ongelmatilanteiden ratkaisemista itsenäisesti. 

Hyvä osaaminen

  • Käyttää sujuvasti digitaalisiin ympäristöihin liittyviä käsitteitä.
  • Käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla.
  • Hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.
  • Tuottaa ja käsittelee sujuvaa tekstiä käytössään olevalla laitteella.

Toteutukseen