Ohjelmointiosaaminen

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Tavoitteet: Luokitellaan, vertaillaan ja jäsennetään tietoa tekstipohjaista ohjelmointia hyödyntäen. Tutustutaan tekoälyn periaatteisiin ja sen käyttöön ympäröivässä maailmassa. Opetellaan etsimään erilaisia tapoja ratkaista arjen ongelmia, kuvaamaan ratkaisuja havainnollisesti ohjelmoinnillisten käsitteiden ja perusrakenteiden avulla ja arvioimaan ratkaisua. Opetellaan soveltamaan aiemmin opittuja ohjelmointitaitoja omissa ohjelmointitehtävissä tekstipohjaisen ohjelmointikielen komentoja ja periaatteita hyödyntäen.

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa käsitellä erilaisia informaation muotoja, käyttää sen käsittelyssä erilaisia merkintätapoja ja toteuttaa informaation kanssa loogisia operaatioita.
 • Oppilas hyödyntää algoritmista ajattelua eri oppiaineisiin ja projekteihin liittyvässä tutkimisessa sekä tiedon tuottamisessa ja esittämisessä.
 • Oppilas osaa analysoida ongelmia ja arvioida niiden mahdollisia ratkaisuja erilaisten kriteerien perusteella sekä visualisoi ongelmia ja ratkaisuja yleistysten ja kaavioiden avulla.
 • Oppilas tietää, miten erilaiset ohjelmointirakenteet, kuten peräkkäiset, toistuvat ja ehdolliset toiminnot sekä muuttujat, toimivat sekä osaa suunnitella ohjelman niitä käyttäen
 • Oppilas osaa tulkita tekstipohjaista ohjelmointikieltä ja tunnistaa erilaisia rakenteita sillä tehdystä ohjelmakoodista.

Toteutukseen

Sovelluksilla toteutettavat

Laitteilla toteutettavat

Kilpailut

 • Ohjelmoinnillisen ajattelun MAJAVA-kilpailu
  – Järjestetään vuosittain syksyllä, mutta vanhoja tehtäviä voi tehdä milloin vain.
  – Ikäryhmät: Mini on luokille 2-3, Benjamin on luokille 4-5, Cadet on luokille 6-7,
  Junior on luokille 8-9 ja Senior on lukiolaisille ja ammattikoululaisille.
  – Tehtävät vaihtuvat vuosittain, joten voi teettää joka vuosiluokalla.
 • https://www.innokas.fi/turnaus/