Medialukutaito / Median tuottaminen

Minä median tuottajana

Tavoite: oppilas pystyy arvioimaan kriittisesti tuottamaansa tai jakamaansa sisältöä.

Oppilas

  • Nimeää perustellen itselleen mielekkäitä tapoja tuottaa ja julkaista mediasisältöjä ja löytää kokeillen uusia tapoja. 
  • Osaa kuvailla rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksiaan sekä asioita, joissa haluaa kehittyä. 
  • Oivaltaa erilaisia yhteyksiä, joissa voi hyödyntää mediasisältöjen tuottamisen taitojaan. 
  • Arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla omia mediasisältöjä voisi julkaista. Oppilas tiedostaa, että julkaisuja arvioidaan ja kommentoidaan monin tavoin, ja osaa kuvailla tarkoituksenmukaisia tapoja reagoida.

Toteutus

Kopiraittilan PowerPoint-esitykset seuraavista aiheista:

HUOMIOITAVAA

  • Huomioi mediasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sen tarkoituksen, kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.
  • Osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden.
  • Osaa merkitä tarvittaessa lähteen ja tietää, mitä on plagiointi.
  • Vaikuttaminen, kohderyhmän ja julkaisualustan huomiointi ovat tärkeitä.