Medialukutaito / Median tulkinta ja arviointi

Minä median käyttäjänä

Tavoite: vahvistetaan tietoista  ja asianmukaista median käyttämistä.

Oppilas

  • Osaa kuvailla ja perustella omia mediankäyttötottumuksiaan ja rooliaan median käyttäjänä ja kuluttajana. Tiedostaa, millainen on oma somekupla ja miten voi hallita sitä.
  • Tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
  • Ymmärtää monipuolisen mediankäytön myönteisiä merkityksiä ja tutustuu joihinkin itselleen uusiin mediasisältöihin.
  • Kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.

Toteutus