Digitaalinen osaaminen

Luova työskentely

Tavoite: opetellaan hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä itsenäisesti oman tuottamisen ja ilmaisun välineinä. 

Hyvä osaaminen

 • Käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
 • Osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia palveluja hyödyntäen.
 • Osaa valita itseä kiinnostavan rajatun tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.
 • Osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa palvelussa itsenäisesti ja yhdessä.
 • Ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.
 • Tiedostaa tekoälyn kehittymiseen liittyviä ilmiöitä.
 • Tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan, osaamistaan ja omia kiinnostuksen kohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.
 • Ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä digitaalisessa palvelussa.
 • Osaa valita tarkoitukseen sopivan digitaalisen palvelun, joka tukee parhaiten yksilöllistä ilmaisua.

Toteutukseen

 • Esimerkiksi kotisivujen teko WordPressillä
 • Vektoripiirtämisen perusasiat ja muokkaaminen (VCarve, Silhouette jne.)
 • Book Creator 
 • iMovie tai muut videotyökalut