Medialukutaito / Median tuottaminen

Luova ilmaisu

Tavoite: monipuolisten ja luovien tapojen käyttäminen median tuottamisessa sekä viestinnässä.

Oppilas

  • Laajentaa osaamistaan erilaisten mediasisältöjen tekemisessä. Oppilas tekee ohjatusti jonkin itselleen uuden mediasisällön, kuten elokuvatrailerin, podcastin, mediataidetta tai muokkaa digitaalista peliä.
  • Käyttää monipuolisesti kuvaa, kirjoitettua tekstiä (tekstilajitietoisuus), liikkuvaa kuvaa, ääntä ja näiden yhdistelmiä mediasisältöjen tuottamisessa ilmaisun ja kerronnan keinoina. Oppilas kehittää persoonallista ilmaisuaan. 
  • Syventää osaamistaan mediavälineiden, sovellusten ja ohjelmien käytössä visuaalisia, audiovisuaalisia ja auditiivisia mediasisältöjä tehdessään. 
  • Hyödyntää ohjatusti ohjelmointia tai lisättyä todellisuutta mediasisältöjen tuottamisessa. 
  • Tekee mediasisältöjä luovasti, kokeillen ja mielikuvitusta käyttäen yhdessä toisten kanssa. Oppilas arvioi tuottamisen prosessia sekä tunnistaa vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. 
  • Huomioi mediasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sen tarkoituksen, kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.

Toteutus