Medialukutaito / Toiminta mediaympäristössä

Hyvinvointi

Tavoite: ymmärtää median hyvät ja huonot puolet suhteessa hyvinvointiin ja osaa toimia sen mukaisesti.

Oppilas

  • Tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään. 
  • Tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita. Osaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja omassa mediankäytössään.

Toteutus