Digitaalinen osaaminen

Ergonomia

Turvallisuus

Tavoitteet: kiinnitetään huomiota ruutuaikaan, oman työn jaksottamiseen, omaan vireystilaan ja työskentelyasentoon.

Hyvä osaaminen

  • Osaa huomioida ergonomian osa-alueet omassa työskentelyssään.
  • Tunnistaa väsymisen ja osaa tauottaa työskentelyään.
  • Osaa kohdentaa työskentelyään tavoitteellisella ja kestävällä tavalla digitaalisessa ympäristössä.
  • Osaa hyödyntää erilaisia helppokäyttö- ja saavutettavuustyökaluja digitaalisissa ympäristöissä.

Toteutukseen

  • Break Pro –taukoliikuntasovellus
  • Digitaalinen hyvinvointi -käsitteen avaaminen
  • erilaiset sovellukset ja rajoittimet omissa laitteissa tai perheellä (FamilyLink, päivittäiset rajat eri sovelluksille)
  • Classroomscreen ja muut luokkatyöskentelyä strukturoivat tavat