Digitaalinen osaaminen

Vuorovaikutus

Tekniset perustaidotTurvallisuus

Tavoitteet: oppilas tutustuu tieto- ja viestintätekniseen ympäristöön ja erilaisiin vuorovaikutustapoihin verkossa.

Hyvä osaaminen

  • Osaa ikätasoisen vuorovaikutuksellisen digitaalisen palvelujen käytön.
  • Osaa ohjatusti osallistua vuoropuheluun digitaalisissa palveluissa.
  • Tunnistaa ja osaa käyttää vuorovaikutusta edistäviä emojeita.
  • Osaa soittaa ja vastata videopuheluun sekä lähettää ja vastata ääniviestiin. Hän osaa käyttää muita yksinkertaisia viestitoimintoja.
  • Ymmärtää, mikä on sähköposti ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista.
  • Kunnioittaa ja huomioi muita toimiessaan digitaalisissa palveluissa.
  • Osaa ohjatusti ratkoa digitaalisissa palveluissa mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
  • Osaa ohjatusti käyttää osallisuutta edistävää digitaalista palvelua.

Toteutukseen