Medialukutaito / Toiminta mediaympäristössä

Vuorovaikutus

Tavoite: opetellaan ohjatusti vuorovaikutusta eri medioissa.

Oppilas

  • Osaa tunnistaa tunteitaan ja säädellä niitä viestintätilanteissa mediaympäristöissä.
  • Ymmärtää viestinnän vastavuoroisuuden mediaympäristöissä. Omalla viestinnällä on vaikutusta toisten viestintään, tunteisiin ja toimintaan.
  • Tietää, millaista on verkossa tapahtuva kiusaaminen, kuten ryhmistä sulkeminen, kuvien ja tietojen levittäminen ilman lupaa tai perättömien huhujen kertominen toisista. Tietää, ettei verkossa saa kiusata ja miten pitää toimia kiusaamista kohdatessaan.
  • Osaa käyttää mediavälineitä viestintään.
  • Ymmärtää, että erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin, kuten kouluun ja vapaa-aikaan, kuuluu erilaisia viestinnän tapoja ja että viestinnän tavoista voidaan sopia yhteisesti.

Toteutus