Medialukutaito / Toiminta mediaympäristössä

Vastuullisuus

Tavoite: opetellaan hyvää ja toisia kunnioittavaa median käyttöä.

Oppilas

  • Ymmärtää, millä tavalla medialaitteita on sopivaa käyttää ja että käytöstä voidaan sopia eri tilanteissa.
  • Ymmärtää, millaisten viestin välittäminen ja sisältöjen jakaminen on sopivaa ja millaisten ei. Oppilas tiedostaa, että julkaistuista sisällöistä jää jälki ja että kertaalleen julkaistuja sisältöja saatetaan edelleen levittää.
  • Ymmärtää, että median parissa on pyrittävä toimimaan siten, ettei itselle eikä toiselle tule pahaa mieltä.
  • Tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Tietää, että toisen tekemää sisältöä ei saa esittää omanaan.
  • Ymmärtää, että osa digitaalisista tuotteista, esimerkiksi peleissä, voi olla maksullisia ja että pelaaja voidaan sitouttaa pelaamiseen eri tavoin. Oppilas ymmärtää, että sisältöjen käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.

Toteutus