Medialukutaito / Median tuottaminen

Vaikuttaminen

Tavoite: tutustutaan, miten mediassa vaikutetaan.

Oppilas

  • Ilmaisee omia ajatuksiaan ja mielipiteitään median avulla.
  • Tekee ohjatusti jonkin yksinkertaisen vaikuttavan mediasisällön, kuten mainoksen.
  • Käyttää ohjatusti jotain vaikuttamisen keinoa, kuten toistoa tai huumoria.

Toteutus