Medialukutaito / Median tuottaminen

Tiedon välittäminen

Tavoite: tutustutaan tiedon ja mielipiteen eroon sekä harjoitellaan tiedon välittämisen perusteita.

Oppilas

  • Laatii ohjatusti yksinkertaisen tietoa välittävän mediasisällön, kuten uutiskuvan tai kuvatekstin.
  • Hahmottaa todenperäisten ja kuvitteellisten mediasisältöjen erilaista tuottamisen tapaa oman tekemisen kautta, esimerkiksi kokeilemalla vihreän kankaan tekniikkaa.
  • Esittää ja välittää ohjatusti löytämäänsä tietoa mediaesityksen kautta, esimerkiksi luokan käyttämällä digitaalisella alustalla.
  • Ymmärtää käsitteet tosiasia ja mielipide.

Toteutus