Ohjelmointiosaaminen

Ohjelmoidut ympäristöt

Tavoitteet: Opetellaan nimeämään arkisesta ympäristöstä ohjelmoituja laitteita. Opetellaan tunnistamaan tapoja, joilla tietoa kerätään ihmisten arjessa.

Hyvä osaaminen

  • Osaa tunnistaa ja nimetä omasta kokemusmaailmastaan löytyviä tietokoneohjattuja laitteita ja palveluita sekä tutustuu robotiikkaan.
  • Osaa kuvailla laitteiden käyttötarkoituksia ja toimintaperiaatteita.
  • Pohtii, millaista tietoa hänen omasta toiminnastaan kerätään digitaalisissa ympäristöissä ja mikä yhteys ohjelmoinnilla on tietojen keräämiseen.
  • Ymmärtää, että kerätyt tiedot tallentuvat ja osaa antaa ainakin yhden esimerkin, mihin tarkoitukseen hänestä kerättyä tietoa voidaan käyttää.

Toteutukseen

  • Mitä ohjelmoituja laitteita oppilaat löytävät koulusta, kotoa ja liikenteestä?
  • Mitä eroa on oppilaiden mielestä robotilla ja ihmisellä?
  • Mitä kaikkia laitteita oppilaat keksivät (koulu, koti, liikenne) ja mitä ne mittaavat?
  • Harjoitellaan ohjelmoitujen elementtien (robotiikka, tekoäly tms.) läsnäolon tunnistamista omassa arjessa perehtymällä jonkin tutun esineen (pesukone, liikennevalot tms.) teknologiaan.
  • Älykkäät laitteet