Medialukutaito / Median tuottaminen

Minä median tuottajana

Tavoite: harjoitellaan median tuottamista ja jakamisen perusteita.

Oppilas

  • Löytää mielekkäitä tapoja tuottaa mediasisältöjä ja rohkaistuu mediasisältöjen tekemiseen itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
  • Ymmärtää, että mediateosten mahdolliseen julkaisemiseen liittyvistä asioista tulee keskustella myös aikuisen, erityisesti huoltajien, kanssa omien ja muiden oikeuksien suojaamiseksi.

Toteutukseen