Medialukutaito / Median tulkinta ja arviointi

Minä median käyttäjänä

Tavoite: tutustutaan erilaisiin medioihin ja sisältöihin.

Oppilas

  • Tutustuu erilaisiin medioihin.
  • Osaa kertoa itseään kiinnostavista mediasisällöistä ja tilanteista, joissa hän käyttää mediaa eri tavoin.
  • Ymmärtää, että on erilaisia mediamakuja ja -tapoja käyttää mediaa.

Toteutukseen