Medialukutaito / Median tulkinta ja arviointi

Mediasisältöjen tulkinta

Tavoite: opetellaan perustietoja ja –taitoja erilaisista mediasisällöistä ja niiden tulkinnasta.

Oppilas 

  • Tuntee median käsitteen ja osaa nimetä joitain kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä näiden yhdistelmiä sisältäviä mediasisältöjä, kuten digitaalinen peli tai video.
  • Harjoittelee lukemaan erilaisia mediasisältöjä, joissa on kirjoitettua tekstiä, kuvaa tai ääntä.
  • Ymmärtää faktan ja fiktion eron, jaottelee mediasisältöjä ohjatusti todenmukaisiin ja kuvitteellisiin sekä antaa niistä jonkin esimerkin. 
  • Oppilas ymmärtää, että mediasisällöllä on tekijä.
  • Oppilas ymmärtää, että mediasisällöillä on erilaisia käyttötarkoituksia, kuten tietoa välittävä tai viihdyttävä tarkoitus. 
  • Ymmärtää, että on eri-ikäisille tarkoitettua mediasisältöä.

Toteutukseen

  • Book Creator, Minecraft, M365, kuvapankit