Medialukutaito / Median tulkinta ja arviointi

Median vaikutusten ymmärtäminen

Tavoite: tutustutaan, millä eri tavoilla media vaikuttaa meihin.

Oppilas

  • Tulee tietoiseksi median vaikutuksista yksilön ajatteluun ja toimintaan, kuten käsityksiin asioista ja kiinnostuksen kohteista, sekä osaa antaa esimerkkejä omasta elämästä.
  • Tietää, että mediaa käytetään vaikuttamiseen ja osaa nimetä jonkin vaikuttavan mediasisällön, kuten mainokset.
  • Tutustuu erilaisiin medialähteisiin ja niiden pyrkimykseen vaikuttaa.

Toteutukseen