Medialukutaito / Median tulkinta ja arviointi

Media tietolähteenä

Tavoitteet: Tutustutaan erilaisiin medialähteisiin ja mietitään sieltä löytyvän tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Opetellaan perustaitoja sähköisestä tiedonhausta.

Oppilas 

  • Osaa ohjatusti etsiä tietoa joistakin digitaalisista mediasisällöistä käyttämällä hakukonetta ja hakusanoja.
  • Osaa käyttää mediaa välineenä ympäristöä ja asioita tutkiessaan.
  • Ymmärtää tietopohjaisten ja kuvitteellisten mediasisältöjen erilaisen luonteen tietolähteenä.
  • Ymmärtää, että kaikki mediasta löytyvät tieto ei ole käyttökelpoista ja luotettavaa.
  • Tutustuu tietoa välittäviin mediasisältöihin, kuten uutiset, Yle, Google, Wikipedia.

Toteutukseen