Digitaalinen osaaminen

Luova työskentely

Luovuus

Tavoitteet: opetellaan hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä ohjatusti oman tuottamisen ja ilmaisun välineinä.

Hyvä osaaminen

 • Osaa tehdä pieniä itseä kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen.
 • Tutustuu erilaisiin tapoihin tuottaa sisältöä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Osaa toteuttaa omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Osaa ilmaista itseään yhdistelemällä ohjatusti kuvaa, videota, ääntä, tekstiä ja animaatiota.
 • Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin.

Toteutukseen

 • iMovie 
 • Green Screen
 • Stop Motion
 • Book Creator
 • Slides / PowerPoint
 • Google Canvas
 • ScratchJr. 
 • Puppet Pals
 • Minecraft Education Edition