Medialukutaito / Median tuottaminen

Luova ilmaisu

Tavoite: opetellaan tuottamaan yksinkertaista mediasisältöä, esimerkiksi animaatio, video, äänitiedosto.

Oppilas

  • Laatii ohjatusti jonkin yksinkertaisen luovan mediasisällön, kuten digitarinan tai videon.
  • Osaa ohjatusti käyttää tarvittavia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia mediasisältöjen tuottamisessa.
  • Käyttää ohjatusti tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa tai ääntä omassa tuottamisessaan ja hyödyntää niitä ilmaisun ja kerronnan keinoina.
  • Suunnittelee ja toteuttaa mediasisällön ohjatusti yhdessä toisten kanssa.
  • Oppilas arvioi tuottamista keskustelemalla yhteisesti sen mielekkäistä ja haastavista vaiheista sekä opituista asioista.
  • Harjoittelee antamaan rakentavaa palautetta toisten töistä ja vastaanottamaan palautetta.

Toteutus