Medialukutaito / Toiminta mediaympäristössä

Hyvinvointi

Tavoite: oppilas tutustuu turvallisessa ympäristössä median vaikutuksesta omaan hyvinvointiin.

Oppilas

  • Tunnistaa, millaiset asiat omassa mediankäytössä tuottavat iloa ja millaiset asiat saavat aikaan pahaa oloa. Oppilas oppii huomioimaan omaa hyvinvointiaan mediasisältöjä valitessaan.
  • Tarkastelee ohjattuna omaa mediankäyttöään arjessa. Ymmärtää, että median käyttömäärää tulee hallita, jotta se ei vie aikaa muilta tärkeiltä asioilta, kuten liikkumiselta, unelta ja ihmissuhteilta.

Toteutus